การให้บริการ Digital marketing ของเว็บเรา

เราเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนด้าน Digital marketing หรือการตลาดออนไลน์ และยังให้บริการรับทำ-รับสอน SEOเพื่อให้เว็บไซต์ถูกค้นพบบนโลกเสิร์ชเอ็นจิ้นง่ายขึ้น, สอนเขียน-รับทำ contant, สอนเขียน Website, สอน social media marketing ,วางแผนกลยุทธ์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing Strategy),บริการ SEO เสิร์ชเอนจิ้น ออพติไมซ์เซชั่น , การทำตลาดด้วย SEO บนเสิร์ชเอนจิ้น (Search Engine Marketing),รับทำโฆษณา Google Adwords , บริการด้าน SEM ( Search Engine Marketing ),บริการการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี (SME online marketing solution) บริการพัฒนาเว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ ดูแลเฟซบุ๊คเพจ ดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บบล็อก ฯลฯ ซึ่งเราจะดูแลตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดบนโลกดิจิตอล เป็นที่ปรึกษาพร้อมวางกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ การทำและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Adwords หรือ PPC

"การที่คุณทำ Digital Marketing ส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ เกิดพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เจ้าของเว็บหรือเจ้าของกิจการต้องการทราบมากที่สุด"

- SEO Project Marketing

หลักการทำ Digital marketing จากเว็บของเรา

โลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีหลายคนหันมาเน้นการทำ Digital marketing (การตลาดบนโลกออนไลน์) กันมากขึ้น ซึ่งเป็นการขายสินค้าหรือบริการด้วยอินเทอร์เน็ตร่วมกันกับเทคโนโลยี และยังเป็นการสร้างสินค้าใหม่ๆ ที่เด่นกว่าสินค้าเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่สามารถเข้าใช้ได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายโทรคมนาคม( Cloud Computing )หรือ SaaS (Software as a Service) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทหรือเว็บของคุณมากที่สุด การทำดิจิตอลมาร์เกตติ้ง (Digital marketing) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณรู้ว่า“กระแส” ของโลกไปทางไหน แล้วคุณค่อยเลือกว่าจะตามกระแสหรือไม่หากต้องการให้เว็บของคุณเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ซึ่งข้อดีของการทำ Digital Marketing คือ สามารถวัดผลได้จากจำนวนผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ หรือทราบถึงผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม แต่การจะได้ข้อมูลเหล่านี้ นักการตลาดจะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคได้เตรียมระบบเก็บข้อมูลนี้ไว้ตั้งแต่สร้างสื่อดิจิตัล โดยจะต้องเลือกเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาต่อยอดได้จริงเท่านั้น

Digital marketing เป็นอีกหนึ่งช่องทางของการโฆษณาด้วยสื่อออนไลน์ สามารถทราบผลตอบรับได้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้น ความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านทางเครื่องมือค้นหา ซึ่งการโฆษณารูปแบบนี้ เป็นการดึงจุดเด่นของสินค้าและบริการให้เป็นที่สนใจเพื่อเพิ่มยอดขายได้ ถือว่ามีความจำเป็นต่อธุรกิจ ในปัจจุบันมีการนำเสนอ สินค้าให้กับกลุ่มบริโภคมีหลากหลายช่องทางที่เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย จึงมีการทำโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ

ประโยชน์ของการทำ Digital Marketing ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ในหน้าต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาด ที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์และดูแนวโน้มการขายสินค้าว่าสินค้าใดในเว็บไซต์ที่ขายดีที่สุด อีกทั้ง Digital Marketing ยังช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนและการวางแผนการเงิน ในสื่อออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเจาะลึกข้อมูลของผู้เข้าชม หรือลูกค้าได้ในแต่ละประเทศ แต่ละภาษา และเป็นตัววัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคือการตลาดออนไลน์จะช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงโฆษณาในสื่อต่างๆได้ และยังช่วยเก็บสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆในหน้าและตำแหน่งต่างๆไว้ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการนำข้อมูลสถิติมาปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ข้อดีของการทำ Digital marketing

นับเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารที่กว้างขว้างอย่างมาก ทำให้เจ้าของเว็บหรือเจ้าของธุรกิจเข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบนโลกโซเชียลเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อสินค้าใหม่ต่อไป ซึ่งจะช่วยเผยแพร่เนื้อหาและแบรนด์สินค้าอย่างรวดเร็ว เป็นการลงทุนในการใช้งานไม่มาก แต่ได้รับผลตามมาที่คุ้มค่า ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลในการเผย แพร่ได้ตามใจ ซึ่งการทำ Digital marketing ถือเป็นช่องทางที่ทำการตลาดที่รวดเร็วและเป็นที่จดจำได้ดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างดี ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์มีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลคือ Digital Marketing Analytics โดยมีหลักพื้นฐานในการวัดค่าคือ

พฤติกรรมของผู้รับสาร

การที่คุณทำ Digital Marketing ส่วนใหญ่มักจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ เกิดพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เจ้าของเว็บหรือเจ้าของกิจการต้องการทราบมากที่สุด

ปริมาณของการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่เจ้าของทราบแล้วว่ามีความต้องการอยากจะสร้างหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรของกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่ตามมา คือ ดูว่าปริมาณของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีมากแค่ไหน ซึ่งอาจจะเป็นแบบค่าเฉลี่ยก็ได้

ระยะเวลา

การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ถือว่ามีความจำเป็นที่คุณจะต้องรู้ระยะเวลาของช่วงข้อมูลที่ต้องการจะวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตของการวัด และวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

Blog

ประโยชน์ของการทำ Digital Marketing

ประโยชน์ของการทำ Digital Marketing ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ในหน้าต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาด ที่จะทำให้สามารถวิเคราะห์และดูแนวโน้มการขายสินค้าว่าสินค้าใดในเว็บไซต์ที่ขายดีที่สุด อีกทั้ง Digital Marketing ยังช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนและการวางแผนการเงิน ในสื่อออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเจาะลึกข้อมูลของผู้เข้าชม หรือลูกค้าได้ในแต่ละประเทศ แต่ละภาษา และเป็นตัววัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญคือการตลาดออนไลน์จะช่วยวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงโฆษณาในสื่อต่างๆได้ และยังช่วยเก็บสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆในหน้าและตำแหน่งต่างๆไว้ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อเป็นการนำข้อมูลสถิติมาปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

Office

221 Soi 5 Patchabury rd.,
Thung Phaya Thai Ratchatavee,
10400

Contact

SEO Marketing Project
+669 8883 6197
facebook